ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΤΡ.

 

 Πρόεδρος:  Φασούλας Ευθύμιος
 Αντιπρόεδρος: Κωτούλας Θωμάς
 Γενικός Γραμματέας: Κωσταράς Αναστάσιος
 Αναπληρωτής Γεν. Γραμματέας: Γιώτας Κων/νος
 Ταμίας: Παπαγιαννόπουλος Δημήτριος
 Μέλος: Γάτσιας Ευθύμιος
 Μέλος: Μαγκούτης Κων/νος

              

Loading...